Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

węgiel 2014

Email Drukuj PDF

ZAMÓWIENIE

na dostawę węgla – gatunek orzech - do miejsca zamieszkania klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, na terenie Gminy Miasta Toruń, w ilości około 1900 ton, w roku 2014.

Europejskie zamówienia publiczne. Wewnętrzny numer referencyjny: 2013-149446.

Opublikowano 6 listopada 2013 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załacznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

Załacznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy

Załacznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załacznik nr 4 do SIWZ - Informacja o grupie kapitałowej

Załacznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu wymogów

 
Statystyki:
Kto jest online: