Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Zastępcza obsługa kasowa w 2014

Email Drukuj PDF

ZAMÓWIENIE

na wybór podmiotu wykonującego zastępczą obsługę kasową przy wypłacie świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych oraz dodatku energetycznego realizowanych na terenie miasta Torunia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu w roku 2014.

Numer ogłoszenia 466398 - 2013

Opublikowano 15 listopada 2013 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załacznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

Załacznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy

Załacznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 4 do SIWZ - Informacja o grupie kapitałowej

Informacja
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego

Zmieniony: czwartek, 28 listopada 2013 19:46  
Statystyki:
Kto jest online: