Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienie na organizację wypoczynku dla dzieci w 2014 roku

Email Drukuj PDF

Organizacja na terenie kraju wypoczynku letniego w roku 2014 dla 300 dzieci w wieku od 7 do 16 lat, z rodzin zagrożonych patologią społeczną, w szczególności problemem alkoholowym, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Numer ogłoszenia: 85608 - 2014;

data zamieszczenia: 13.03.2014

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja zamówienia

Załacznik nr 1 - formularz oferty

Załacznik nr 2 - formularz wyliczenia kosztów

Załacznik nr 3 - projekt istotnych warunków zamówienia

Załacznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków i posiadaniu uprawnień

Załacznik nr 5 - oświadczenie o spełnianiu warunków Ustawy

Załacznik nr 6 - informacja o grupie kapitałowej

Załacznik nr 7 - oświadczenie o spełnianiu wymagań Zamawiającego

Załacznik nr 8 - oświadczenie o braku sprzedaży napojów alkoholowych

Opis obiektu

Ankieta

Wyjaśnienie

Wyjaśnienie z dnia 3-04-2014 i zmiana treści SIWZ

Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Załącznik nr 9

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Statystyki:
Kto jest online: