Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienie na dostawę mebli - Rewitalizacja Bydgoskiego Przedmieścia 2014

Email Drukuj PDF

Dostawa mebli biurowych w związku z realizacją Programu Rewitalizacja Społeczna pt. Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu, realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Numer ogłoszenia: 107822 - 2014;

data zamieszczenia: 31.03.2014

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja zamówienia

Załacznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Załacznik nr 2 - formularz oferty

Załacznik nr 3 - projekt warunków umowy

Załacznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków Ustawy

 

Załacznik nr 5 - informacja o grupie kapitałowej

Załacznik nr 6 - oświadczenie o spełnianiu wymagań Zamawiającego

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zmieniony: środa, 16 września 2015 06:34  
Statystyki:
Kto jest online: