Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego /2/- Bydgoskie

Email Drukuj PDF

Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w związku z realizacją projektu pt. „Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu” realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Numer ogłoszenia: 126226 - 2014

Data opublikowania: 14-04-2014

Treść ogłoszenia

Specyfikacja zamówienia

Załacznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załacznik nr 2 - formularz oferty

Załacznik nr 3 - projekt warunków umowy

Załacznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków Ustawy

Załacznik nr 5 - informacja o grupie kapitałowej

Załacznik nr 6 - oświadczenie o spełnianiu wymagań Zamawiającego

Informacja o unieważnieniu postępowania

 
Statystyki:
Kto jest online: