Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na przeszkolenie i udzielenie wsparcia - Program Rewitalicacji Bydgoskiego Przedmieścia

Email Drukuj PDF

Przetarg na przeszkolenie i udzielenie wsparcia wybranym beneficjentom w związku z realizacją Programu Rewitalizacja Społeczna pt. „Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu”, realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Numer ogłoszenia: 129678 - 2014

Data ogłoszenia: 15-04-2014

Treść ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty

Załącznik nr 3 do SIWZ - formularz wyliczenia kosztów

Załącznik nr 4 do SIWZ - istotne warunki umowne

Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób

Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie, żę wykonawca spełnia warunki

Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie

Załącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie o zamówieniu

Załącznik nr 9 do SIWZ - oświadczenie o niezatrudnieniu w instytucjach POKL

Załącznik nr 1 do istotnych warunków umownych

Załącznik nr 2 do istotnych warunków umownych

Załącznik nr 3 do istotnych warunków umownych

Załącznik nr 4 do istotnych warunków umownych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Statystyki:
Kto jest online: