Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienie na organizację obozu survivalowego 2014 /2/

Email Drukuj PDF

Toruń: Organizacja na terenie kraju wypoczynku letniego w formie obozu survivalowego pod namiotami dla 25 dzieci w wieku od 12 do 18 lat, z rodzin zagrożonych patologią społeczną, w szczególności problemem alkoholowym, trudnościami opiekuńczo - wychowawczymi, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Numer ogłoszenia: 174282 - 2014;

data zamieszczenia: 22.05.2014

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz wyliczenia kosztów

Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt istotnych warunków umownych

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 6 do SIWZ - informacja o grupie kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie

Załącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie o braku sprzedaży napojów alkoholowych

Załącznik nr 9 do SIWZ - oświadczenie o terminie obozu

Wzór opisu bazy obozowej

Ankieta

Informacja o wyborze oferty

 
Statystyki:
Kto jest online: