Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego - Schematy 2014

Email Drukuj PDF

Dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Projektu Schematom STOP, Wspólne działania pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka.


Numer ogłoszenia: 180878 - 2014;

data zamieszczenia: 28.05.2014

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Istotne warunki umowne

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Informacja dotycząca grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Oświadczenie, że oferowana usługa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Statystyki:
Kto jest online: