Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz biurowego - Bydgoskie

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz biurowego w związku z realizacją Programu Rewitalizacja Społeczna pt. Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu, realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.


Numer ogłoszenia: 196724 - 2014;
data zamieszczenia: 10.06.2014

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.06.2014

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie i zmiana treści załącznika nr 1 z dnia 16.06.2014

Załącznik nr 1 -  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 -  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dnia 16.06.2014

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Istotne warunki umowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

Załącznik nr 5 - Grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 - Oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Statystyki:
Kto jest online: