Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienie - Warsztay z zakresu wizażu

Email Drukuj PDF

Zamówienie publiczne

Realizacja usługi przeprowadzenia warsztatów z zakresu wizażu, autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku dla wybranych beneficjentów w związku z realizacją Programu Rewitalizacja Społeczna pt. Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu, realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Numer ogłoszenia: 198388 - 2014;
data zamieszczenia: 11.06.2014

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia z dnia 17 czerwca 2014

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana treści Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17 czerwca 2014

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis zmiana z dnia 17 czerwca 2014

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - formularz oferty zmiana z dnia 17 czerwca 2014

Załącznik nr 3 - formularz wyliczenia kosztów

Załącznik nr 4 - istotne warunki umowne

Załącznik nr 4 - istotne warunki umowne zmiana  z dnia 17 czerwca 2014

Załącznik nr 1 do Istotnych Warunków Umowy

Załącznik nr 1 do Istotnych Warunków Umowy  zmiana z dnia 17 czerwca 2014

Załącznik nr 2 do Istotnych Warunków Umowy

Załącznik nr 3 do Istotnych Warunków Umowy

Załącznik nr 5 - wykaz osób

Załącznik nr 6 - oświadczenie o niewykluczeniu

Załącznik nr 7 - oświadczenie o spełnieniu krytycznych ...

Załącznik nr 8 - oświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik nr 9 - oświadczenie o zatrudnieniu w instytucjach POKL

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Statystyki:
Kto jest online: