Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjazd integracyjny - Schematom STOP

Email Drukuj PDF

Zorganizowanie na terenie kraju siedmiodniowego wyjazdu integracyjno - wypoczynkowego dla 58 osób tj. dwóch trenerów oraz dla 10 rodzin (3 rodzin 6 osobowych, 4 rodzin 5 osobowych, 1 rodziny czteroosobowej, 2 rodzin siedmioosobowych objętych projektem Schematom STOP, Wspólne działania pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, w trakcie którego prowadzona będzie terapia rodzinna (zajęcia o charakterze psychoterapeutycznym)

Numer ogłoszenia: 230198 - 2014; data zamieszczenia: 09.07.2014

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 11.07.2014 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 16.07.2014 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 17.07.2014 r.

Wyjaśnienie drugie treści SIWZ z dn. 17.07.2014 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Statystyki:
Kto jest online: