Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienie na usługę szkoleniową - 2014

Email Drukuj PDF

Usługa szkoleniowa w formie zajęć warsztatowych i superwizyjnych metodą dialogu motywującego dla 20 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu wykonujących pracę bezpośrednio z rodziną biologiczną, posiadającej problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz z rodzinami zastępczymi.

Numer ogłoszenia: 296080 - 2014;

data zamieszczenia: 05.09.2014

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ - istotne warunki umowy

Załącznik nr 1 do istotnych warunków umowy

Załącznik nr 2 do istotnych warunków umowy

Załącznik nr 3 do istotnych warunków umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 11 do SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia

 
Statystyki:
Kto jest online: