Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeprowadzenie kursów i szkoleń - 2014

Email Drukuj PDF

Zapytanie ofertowe:

Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów i szkoleń beneficjentom biorącym udział w projekcie Schematom STOP, Wspólne działania pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.


Numer ogłoszenia: 298642 - 2014;

data zamieszczenia: 08.09.2014

Treść ogłoszenia

Zmiana ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie z dnia 12 września 2014 roku

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ-istotne warunki umowy

Załącznik nr 1 do istotnych warunków umowy

Załącznik nr 2 do istotnych warunków umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 11 do SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Statystyki:
Kto jest online: