Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówiennie - przeprowadzenie kursów - Scematom STOP

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów beneficjentom biorącym udział w projekcie Schematom STOP, Wspólne działania pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.


Numer ogłoszenia: 331462 - 2014;

data zamieszczenia: 07.10.2014

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 9.10.2014

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 9.10.2014

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy przedmiot zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy przedmiot zamówienia z dnia 9.10.2014

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne warunki umowne

Załącznik nr 1 do Istotnych warunków umownych

Załącznik nr 2 do Istotnych warunków umownych

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie

Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób

Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz

Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 8 do SIWZ - o spełnianiu warunków umowy

Załącznik nr 9 do SIWZ - grupa kapitałowa

Załącznik nr 10 do SIWZ - oświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik nr 11 do SIWZ - oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Statystyki:
Kto jest online: