Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienie na dostawę węgla na rok 2015

Email Drukuj PDF

Przetarg nieograniczony na zakup węgla – gatunek orzech – i dostarczenie do miejsca zamieszkania klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, na terenie Gminy Miasta Toruń, w ilości około 1900 ton, w roku 2015.


Numer ogłoszenia 2014/S 196 - 346279

Data ogłoszenia 11.10.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załacznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

Załacznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy

Załacznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załacznik nr 4 do SIWZ - Informacja o grupie kapitałowej

Załacznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu wymogów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Statystyki:
Kto jest online: