Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienie na dostawę obiadów - 2015

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa - realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu na terenie Gminy Miasta Toruń, w ilości około 19 000 zestawów obiadowych, w roku 2015.


Numer ogłoszenia: 341212 - 2014;

Data zamieszczenia: 15.10.2014

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Informacja o grupie kapitałowej

Załącznik nr 5 - Oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Statystyki:
Kto jest online: