Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego - 2014

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie o zamówieniu

Na dostawę, instalację i konfigurację fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Toruniu

Opublikowano w BZP dnia 22.10.2014 r. pod numerem 352328 - 2014.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - szczegółowy przedmiot zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - istotne warunki umowne

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

Załącznik nr 5 - informacja o grupie kapitałowej

Załącznik nr 6 - oświadczenie

Załącznik nr 7 - oświadczenie o gwarancji

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Statystyki:
Kto jest online: