Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego /2/ - 2014

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania antywirusowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Toruniu

Numer ogłoszenia: 388906 - 2014;

data zamieszczenia: 26.11.2014

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - szczegółowy przedmiot zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - istotne warunki umowne

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

Załącznik nr 5 - informacja o grupie kapitałowej

Załącznik nr 6 - oświadczenie

Załącznik nr 7 - oświadczenie o gwarancji

Załącznik nr 8 - wykaz sprzętu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia

 
Statystyki:
Kto jest online: