Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienie na organizację wypoczynku letniego - 2015

Email Drukuj PDF

Organizacja na terenie kraju wypoczynku letniego w roku 2015 dla 220 dzieci z rodzin zagrożonych patologią społeczną, w szczególności problemem alkoholowym, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Numer ogłoszenia: 63448 - 2015;
Data zamieszczenia: 20.03.2015

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załacznik nr 1 - formularz oferty

Załacznik nr 2 - formularz wyliczenia kosztów

Załacznik nr 3 - projekt istotnych warunków zamówienia

Załacznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków i posiadaniu uprawnień

Załacznik nr 5 - opis obiektu

Załacznik nr 6 - oświadczenie o spełnianiu warunków Ustawy

Załacznik nr 7 - informacja o grupie kapitałowej

Załacznik nr 8 - oświadczenie o spełnianiu wymagań Zamawiającego

Załacznik nr 9 - oświadczenie o braku sprzedaży napojów alkoholowych

Załącznik nr 10 - zobowiązanie

Ankieta

Ogłoszenie o zmiania ogłoszenia /24 marzec 2015r/

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ /24 marzec 2015r/

Wyjaśnienia treści SIWZ /2 kwiecień 2015r/

Wyjaśnienie treści SIWZ /2 kwiecień 2015r/

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Statystyki:
Kto jest online: