Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienie na organizację obozu survivalowego 2015

Email Drukuj PDF

Organizacja na terenie kraju wypoczynku letniego w formie obozu survivalowego pod namiotami dla 60 dzieci w wieku od 12 do 18 lat, z rodzin zagrożonych patologią społeczną, w szczególności problemem alkoholowym, trudnościami opiekuńczo - wychowawczymi, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu


Numer ogłoszenia: 71452 - 2015;

Data zamieszczenia: 31.03.2015

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - formularz wyliczenia kosztów

Załącznik nr 3 - projekt istotnych warunków umownych

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Załącznik nr 5 - opis bazy

Załącznik nr 6 - oświadczenie

Załącznik nr 7 - oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 8- oświadczeniu, że oferowana usługa spełnia wymagania

Załącznik nr 9 - oświadczenie o braku sprzedaży napojów alkoholowych

Załącznik nr 10 - oświadczenie o terminie zorganizowania obozu

Ankieta

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Statystyki:
Kto jest online: