Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Komputery-konstytucji

Email Drukuj PDF

Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Toruniu.
Numer ogłoszenia: 330002 - 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - szczegółowy przedmiot zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - istotne warunki umowne

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

Załącznik nr 5 - informacja o grupie kapitałowej

Załącznik nr 6 - oświadczenie

Załącznik nr 7 - oświadczenie o terminie

Załącznik nr 8 - oświadczenie - wykaz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: środa, 13 stycznia 2016 18:04  
Statystyki:
Kto jest online: