Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty konkurs zadan 3/2015

Email Drukuj PDF

Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1.01.2016 r. do 31. 12. 2018 r. zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na:
PROWADZENIU PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - projekt umowy

Załącznik nr 2 - tygodniowy harmonogram zajęć

 

1. Sprostowanie :
dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1.01.2016 do 31.12.2018r. zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na:
prowadzeniu placówek wsparcia dziennego
nastąpił błąd pisarski
w części III. Zasady przyznawania dotacji
w punkcie 5 zamiast "Udział przyznanej dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania publicznego nie może być wyższy niż 80% wnioskowanej kwoty w ofercie, nie więcej jednak niż 12 zł miesięcznie na 1 dziecko"
powinno być " Udział przyznanej dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania publicznego nie może być wyższy niż 80% wnioskowanej kwoty w ofercie, nie więcej jednak niż 120 zł miesięcznie na 1 dziecko"

2. Treść ogłoszenia z dnia 8.12.2015r.

Informacja o wynikach naboru

Zmieniony: środa, 24 lutego 2016 22:40  
Statystyki:
Kto jest online: