Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty konkurs zadan 4/2015

Email Drukuj PDF

Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na:
ORGANIZOWANIU I ŚWIADCZENIU SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KLIENTA, Z WYŁĄCZENIEM MIEJSCA POBYTU W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZYCH, SZPITALACH I INNYCH OŚRODKACH UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA SPOŁECZNEGO, WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - specyfikacja kosztów jednej godziny

Załącznik nr 2 - projekt umowy

Informacja o wynikach konkursu

Zmieniony: poniedziałek, 08 lutego 2016 15:01  
Statystyki:
Kto jest online: